Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oferuje usługi w zakresie:

1. Badań oddziaływania wodoru (korozyjne) na ceramikę w tym materiały budowlane i ceramikę sanitarną oraz materiały ogniotrwałe w zależności od temperatury pracy
lub temperatury wypalania
2. Badań nad zastosowaniem palników wodorowych w różnych gałęziach przemysłu ”energochłonnego”.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Technologie ceramiki odpornej na działanie wodoru i wysokich temperatur (w tym na stosowanie wodoru jako paliwa)
2. Zagadnienia związane z wpływem wodoru na instalacje, stosowane technologie oraz produkowane materiały.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Kraków, woj. małopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 15 grudnia 2021 07:52

Wróć na stronę "Bazy"