Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oferuje usługi w zakresie:

1. Opracowania rozwiązań materiałowych oraz projektowania i wdrażania technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych z tworzyw polimerowych.
2. Opracowania technologii powłok ochronnych i o specjalnych właściwościach.
3. Opracowania materiałów elastomerowych pod konkretne zastosowanie, wsparcie w wytwarzaniu gumowych i kompozytowych detali wykończeniowych i pomocniczych

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Wytwarzania rdzenia, uszczelnień i warstw ochronno-zabezpieczających zbiorników i instalacji wodorowych.
2. Powłoki zabezpieczające przed działaniem czynników zewnętrznych oraz o specjalnej funkcjonalności, w tym m.in. odbijających promieniowanie, przeciwporostowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 15 grudnia 2021 08:38

Wróć na stronę "Bazy"