Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa oferuje usługi w zakresie:

1. Projektowania i rozwoju technologii kompozytowych zbiorników na sprężony wodór.
2. Badań materiałów kompozytowych.
3. Badań ciśnieniowych zbiorników kompozytowych.
4. Powłok ochronnych dla zbiorników gazowego wodoru.
5. Monitorowania stanu konstrukcji.
6. Badań homologacyjnych zbiorników.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-instytutu Lotnictwa z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Opracowanie kompozytowego zbiornika, o zadanych parametrach, na sprężony wodór

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 15 grudnia 2021 08:19

Wróć na stronę "Bazy"