Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych oferuje usługi w zakresie:

1. Prac badawczych dotyczących elektrochemicznej sorpcji wodoru na materiałach węglowych i stopach wodorochłonnych.
2. Prac badawczych w obszarze materiałów elektrodowych stosowanych w ogniwach paliwowych.
3. Testowania ogniw paliwowych.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Metali Nieżelaznych z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Prace wspomagające dotyczące wyboru technologii elektrolizera i ogniwa paliwowego niskotemperaturowego.
2. Usługi w obszarze badań magazynów energii współpracujących np. z instalacją typu off-grid.
3. Integracje elementów pilotażowej instalacji do wytwarzania „zielonego” wodoru (elektrolizer, magazyny energii, instalacja PV).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Gliwice, woj. śląskie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 21 grudnia 2021 18:55

Wróć na stronę "Bazy"