Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oferuje usługi w zakresie:

1. Opracowania ogniw paliwowych (SOFC) wykonanych w technologii LTCC (low temperature cofired ceramics – ceramika współspiekana w niskich temperaturach).
2. Opracowania nowej generacji katalizatorów do wytwarzania wodoru w elektrolizerach, opartych na nośnikach węglowych, również grafenowych dekorowanych
nanocząstkami metali i ich tlenków.
3. Opracowania kompozytów z osnową żywicy epoksydowej wzmacnianych włóknami bazaltowymi i węglowymi oraz grafenem do zastosowań w konstrukcji zbiorników
wysokociśnieniowych do magazynowania wodoru
4. Opracowania i charakteryzacji nowych materiałów na komponenty do urządzeń wytwarzających, wykorzystujących i magazynujących wodór.
5. Wykonania w pełni trójwymiarowego profilowania wodoru z czułością na poziomie 1-10 ppm szerokiego grona materiałów, w tym zarówno stałych elektrolitów jaki i
elektrod.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Wytwarzanie wielowarstwowych struktur ceramicznych metodą LTCC. Technologia LTCC idealnie nadaje się do wytwarzania ogniw paliwowych (SOFC) wykorzystujących
wodór do produkcji energii elektrycznej.
2. Syntezę różnych form grafenu i jego kompozytów. Ł-IMiF Posiada kompletną linię laboratoryjną do produkcji grafenu płatkowego oraz doskonałe zaplecze
charakteryzacyjne dla nanomateriałów węglowych wykorzystywanych w produkcji katalizatorów oraz materiałów do wysokociśnieniowych zbiorników wodoru.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 15 grudnia 2021 08:26

Wróć na stronę "Bazy"