Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Technologie produkcji wodoru)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Technologie produkcji wodoru)

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych oferuje usługi w zakresie:
1. Opracowania i wytwarzania katalizatorów do generowania i procesów z udziałem wodoru.
2. Projektowania węzłów procesowych do głębokiego oczyszczania wodoru.
3. Opracowania katalizatorów do syntez SNG i metanolu.
4. Integracji strumieni wodorowych w procesach syntez chemicznych (zastąpienie wodoru z konwersji węglowodorów wodorem „zielonym”).
5. Katalitycznej syntezy chemicznych nośników wodoru.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:
1. Ograniczenie śladu węglowego procesów chemicznych poprzez integrację ze strumieniami „zielonego” wodoru.
2. Wzbogacanie w wodór produktów parowego reformingu, zgazowania oraz gazów koksowniczych.
3. Katalizatory do generowania i procesów z udziałem wodoru.
4. Głębokie oczyszczanie wodoru.
5. Integracje strumieni wodorowych w procesach chemicznych.
6. Uwodornienie katalityczne do chemicznych nośników wodoru.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Puławy, woj. lubelskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Nowych Syntez Chemicznych

NIP: 7160002098

Adres www: http://www.ins.pulawy.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 4 kwietnia 2022 07:55

Wróć na stronę "Bazy"