Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa oferuje usługi w zakresie:

1. Doboru i opracowania technologii spawania, zgrzewania, klejenia w zakresie infrastruktury wodorowej (zbiorniki do magazynowania wodoru, zbiorniki do przewożenia
wodoru, rurociągi przesyłowe, inne np. niemetalowe elementy infrastruktury).
2. Badań materiałowych i badań złączy spajanych (wytrzymałościowe, zmęczeniowe, metalograficzne).
3. Doboru i optymalizacji procesu spajania wybranych podzespołów infrastruktury wodorowej.
4. Oceny spawalności materiałów przeznaczonych do budowy podzespołów infrastruktury wodorowej.
5. Analizy numerycznej MES konstrukcji spawanych pod kątem optymalizacji w aspekcie odkształceń spawalniczych, kolejności spawania, sposobu utwierdzenia.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Spawalnictwa z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1.Technologie spawania (spawanie łukowe, laserowe, elektronowe, hybrydowe).
2. Technologie zgrzewania (rezystancyjne, tarciowe, FSW).
3. Technologie klejenia (materiały metalowe, kompozyty, tworzywa).
4. Akredytowane badania nieniszczące NDT (VT, MT, PT, UT, RT, PAUT).
5. Akredytowane badania niszczące (wytrzymałościowe, metalograficzne).
6. Badania spawalności, ekspertyzy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Gliwice, woj. śląskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 15 grudnia 2021 12:38

Wróć na stronę "Bazy"