Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytyt Technik Innowacyjnych EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytyt Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Technik Innowacyjnych oferuje usługi w zakresie:

1. Opracowania rozwiązań informatycznych (IT), w tym: systemów zarządzania, systemów pomiarowych, monitorowania i bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji (AI)
– uczenie maszynowe, predykcja, systemy rozproszone, aplikacje mobilne.
2. Opracowania rozwiązań sprzętowych i sprzętowo-programowych, w tym: przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, w wykonaniu
specjalnym, systemy i urządzenia pomiarowe i monitorujące.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Technik Innowacyjnych z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Systemy nadzoru, sterowania i monitorowania ciągu technologicznego do wytwarzania i gromadzenia wodoru oraz przetwarzania go na energię elektryczną.
2. Algorytmy zarządzania systemem, z uwzględnieniem optymalizacji procesów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Katowice, woj. śląskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 14 grudnia 2021 15:00

Wróć na stronę "Bazy"