Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny oferuje usługi w zakresie:

1. Opracowania optymalnej metody wytwarzania materiałów przeznaczonych do wykonania elementów służących do magazynowania oraz transportu wodoru.
2. Opracowania kompozytu metalowego, o dobrych własnościach mechanicznych z warstwą ochronną wykonaną ze stopu wysokoentropowego, odpornego na
działanie wodoru
3. Opracowania pokrycia wykonanego ze stopu HEA zwiększającego trwałość materiałów dla techniki wodorowych.
4. Badań własności mechanicznych.
5. Badań elektrochemicznych,

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Dobór grup materiałów tworzących materiały warstwowe.
2. Przeprowadzanie prób materiałów warstwowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Kraków, woj. małopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 15 grudnia 2021 13:21

Wróć na stronę "Bazy"