Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Motoryzacji oferuje usługi w zakresie:

1. Badań mechanicznych zbiorników wodorowych przeznaczonych do stosowania w pojazdach.
2. Badań pojazdów zasilanych wodorem i ich części, w tym zbiorników.
3. Konwersji napędu pojazdu z konwencjonalnego na wodorowy.
4. Projektu i budowy jednostki dystrybucji mocy między ogniwem paliwowym, baterią a maszyną trakcyjną w hybrydowych układzie napędowym.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Konwersje biomasy do biometanolu jako uniwersalnego półproduktowego magazynu do produkcji wodoru w późniejszych etapach.
2. Konwersje biomasy (w tym odpadowej) pod kątem wytwarzania wodoru.
3. Transport wodoru sprężonego na pojazdach.
4. Integracje systemu ogniw paliwowych w układzie napędowym pojazdu lub maszyny roboczej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 15 grudnia 2021 13:52

Wróć na stronę "Bazy"