Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicza - Instytut Tele i Radiotechniczny

Sieć Badawcza Łukasiewicza - Instytut Tele i Radiotechniczny

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Tele i Radiotechniczny oferuje usługi w zakresie:

1. Opracowania selektywnych czujnikowych warstw czułych na wodór
2. Projektowania stanowisk charakteryzacji warstw pracujących w atmosferze gazów
3. Opracowania sieci sensorycznych wykorzystujących czujniki wodoru
4. Opracowania algorytmów i prototypowych rozwiązań sprzętowo-programowych przeznaczonych dla instalacji wodorowych

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Tele i Radiotechnicznego z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Charakteryzacje warstw pracujących w atmosferze gazów
2. Zastosowanie sieci sensorycznych wykorzystujących czujniki wodoru
3. Zastosowanie algorytmów i prototypowych rozwiązań sprzętowo-programowych przeznaczonych dla instalacji wodorowych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 15 grudnia 2021 13:04

Wróć na stronę "Bazy"