Baza technologii


Logo wpisu Skanowanie laserowe obiektów przestrzennych z wykorzystaniem skanera Faro Focus 3D

Skanowanie laserowe obiektów przestrzennych z wykorzystaniem skanera Faro Focus 3D

Instytut Badawczy Leśnictwa

Opis technologii / usługi

Technologia skaningu laserowego umożliwia precyzyjne, trójwymiarowe odwzorowanie obiektów o charakterze przestrzennym. Jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie tradycyjne metody pomiarowe zawodzą lub są zbyt pracochłonne. Zgromadzone w wyniku skanowania dane, w postaci chmury punktów X, Y, Z, są podstawą do tworzenia cyfrowych modeli 3D rejestrowanych obiektów, takich jak np. budynki, urządzenia, drzewa. Skanowanie laserowe jest innowacyjną technologią umożliwiającą wykonywanie precyzyjnych pomiarów różnych obiektów przestrzennych oraz ich cyfrowe trójwymiarowe odwzorowanie. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, w tym w: pracach architektonicznych przy inwentaryzacji i rekonstrukcji budynków, budownictwie drogowym, kolejowym i wodnym przy projektowaniu budowli inżynierskich, dróg, tuneli, węzłów drogowych i kolejowych, przemyśle wydobywczym, szczególnie odkrywkowym, w archeologii przy rekonstrukcji obiektów znalezionych na wykopaliskach, w leśnictwie przy inwentaryzacji zasobów drzewnych. Pozyskane w tej technologii dane – w postaci chmury punktów, z których każdy punkt opisany jest współrzędnymi X, Y, Z – mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych dedykowanych określonym potrzebom użytkowników.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Instytut oferuje usługę pozyskania danych 3D i ich transfer do formatu zdefiniowanego przez zamawiającego, a w przypadku zastosowań w zakresie leśnictwa – także usługę inwentaryzacji zasobów drzewnych. Wykorzystywane urządzenie pomiarowe to Faro Focus 3D, umożliwiające rejestrację danych w promieniu do 120 m. Skaner ten jest niewielkim urządzeniem mobilnym (24x20x10 cm) mocowanym na statywie, ważącym zaledwie 5 kg, wyposażonym w dotykowy panel sterujący oraz aparat fotograficzny z wysokorozdzielczą 70-megapikselową matrycą, dzięki któremu można uzyskiwać skany wzbogacone o informacje kolorystyczne w zakresie pasma widzialnego RGB. Technologia umożliwia przeprowadzanie inwentaryzacji i rekonstrukcji, a także wspomaga projektowanie obiektów przestrzennych bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów finansowych na pracochłonne i mniej precyzyjne pomiary wykonywane metodami tradycyjnymi.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badawczy Leśnictwa

NIP: 5250009200

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"