Baza technologii


Logo wpisu Skracanie czasu realizacji zlecenia na frezarkach CNC.

Skracanie czasu realizacji zlecenia na frezarkach CNC.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Zastosowanie współczesnych programów komputerowo wspomaganego wytwarzania CAM daje nowe możliwości porównania różnych rozwiązań procesów technologicznych wykonania tej samej części, jeszcze na etapie ich projektowania. Kompleksowa analiza uwzględniająca szereg ograniczeń i możliwości konkretnego warsztatu, daje szansę na wybór najlepszego rozwiązania w danym przypadku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- naturalne tworzenie bazy wiedzy technologicznej firmy - ciągłe doskonalenie technik wytwarzania - wybór potencjalnie najlepszego rozwiązania - skrócenie czasu przygotowania projektu - skrócenie czasu programowania obrabiarek CNC

Zastosowanie rynkowe

Firmy produkcyjne korzystające z systemu CAM, produkcja seryjna i jednostkowa, obróbka skrawaniem. Zastosowanie pozwoli na skrócenie czasu wykonania obróbki frezowaniem na obrabiarkach CNC, redukcję kosztów, skrócenie czasu przygotowania procesu technologicznego i skrócenie czasu programowania obrabiarek CNC.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"