Baza technologii


Logo wpisu Skracanie czasu realizacji zlecenia na frezarkach CNC.

Skracanie czasu realizacji zlecenia na frezarkach CNC.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii

Zastosowanie współczesnych programów komputerowo wspomaganego wytwarzania CAM daje nowe możliwości porównania różnych rozwiązań procesów technologicznych wykonania tej samej części, jeszcze na etapie ich projektowania. Kompleksowa analiza uwzględniająca szereg ograniczeń i możliwości konkretnego warsztatu, daje szansę na wybór najlepszego rozwiązania w danym przypadku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- naturalne tworzenie bazy wiedzy technologicznej firmy - ciągłe doskonalenie technik wytwarzania - wybór potencjalnie najlepszego rozwiązania - skrócenie czasu przygotowania projektu - skrócenie czasu programowania obrabiarek CNC

Zastosowanie rynkowe

Firmy produkcyjne korzystające z systemu CAM, produkcja seryjna i jednostkowa, obróbka skrawaniem. Zastosowanie pozwoli na skrócenie czasu wykonania obróbki frezowaniem na obrabiarkach CNC, redukcję kosztów, skrócenie czasu przygotowania procesu technologicznego i skrócenie czasu programowania obrabiarek CNC.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"