Baza technologii


Logo wpisu Spiekanie metodą HT-HP

Spiekanie metodą HT-HP

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Spiekanie wysokociśnieniowe HP-HT stosuje się do materiałów super twardych, takich jak diament i regularny azotek boru (cBN), przeznaczonych na ostrza narzędzi, ale też innych materiałów np. nanoproszków, materiałów wysokotopliwych. Urządzenia do spiekania wysokociśnieniowego HP-HT składają się z pras hydraulicznych oraz specjalnych komór zapewniających odpowiedni rozkład ciśnienia i temperatury. Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych komór wysokociśnieniowych. W Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania znajduje się aparatura wyposażona w komorę typu Bridgmana. W zależności od objętości spiekanego materiału możliwe jest spiekanie proszków pod ciśnieniem do 4 GPa lub w zakresie 4÷8 GPa oraz w temperaturze do 2500°C. Urządzenie umożliwia płynne podnoszenie temperatury jednocześnie z narastaniem ciśnienia i odwrotnie. Możliwe jest jednoczesne płynne obniżanie ciśnienia i temperatury. Jest to unikatowe rozwiązanie dla tego typu aparatury, ograniczające powstawanie naprężeń cieplnych w materiałach spiekanych. Objętość spiekanego materiału wynosi 1 lub 16 cm3. Materiał umieszczany jest w grzejniku grafitowym o średnicy wewnętrznej 15 mm lub 27 mm (niekiedy stosowane są specjalne folie izolujące od wpływu grafitu), a następnie w specjalnym wsadzie reakcyjnym, zapewniającym kontakt elektryczny i pseudoizostatyczne warunki spiekania. W celu określenia rzeczywistych parametrów spiekania przeprowadza się skalowanie ciśnieniowe i temperaturowe dla danego wkładu reakcyjnego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Ciśnienie ułatwia przegrupowanie ziaren, skraca drogi dyfuzji podczas spiekania w materiałach, poprawia ich zagęszczenie eliminując porowatość, a przez to wpływa na obniżenie temperatury i skrócenie czasu spiekania. Krótki czas spiekania wynoszący do 3 minut ogranicza niekorzystny rozrost ziaren w spiekanym tworzywie.

Zastosowanie rynkowe

Technologie wytwarzania narzędzi na potrzeby przemysłu drzewnego. Technologia wytwarzania supertwardych materiałów narzędziowych do obróbki skrawaniem i szlifowania. Technologia wytwarzania supertwardych materiałów na potrzeby maszyn rolniczych i dla przemysłu spożywczego. Technologia na potrzeby przemysłu zbrojeniowego, w tym nanotechnologia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"