Baza technologii


Logo wpisu Spoiwo ceramiczne dla narzędzi ściernych z tlenkiem cynku

Spoiwo ceramiczne dla narzędzi ściernych z tlenkiem cynku

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych, zwłaszcza do narzędzi dla szlifowania z podwyższonymi prędkościami, zawierające tlenek cynku, tlenek boru, tlenek krzemu, tlenek ołowiu i tlenek litu, znamienne tym, że stanowi je szkło i dewitryfikatory w ilości od 8 do 38% objętościowych całego narzędzia ściernego, przy jego porowatości powyżej 22,5% objętości, zawierające: tlenek cynku ZnO w ilości od 38 do 48% wagowo tlenek boru B2O3 w ilości od 12 do 18% wagowo tlenek krzemu SiO2 w ilości od 4 do 10% wagowo tlenek ołowiu PbO w ilości od 30 do 35% wagowo tlenek litu Li2O w ilości od 2 do 8% wagowo oraz pełniący rolę nukleatora krystalizacji tlenek wanadu V2O5 w ilości od 0,2 do 3,5% wagowo.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie tlenku cynku w większej ilości zaś tlenku ołowiu w mniejszej ilości pozwoliło przy wyeliminowaniu znacznej ilości tego drugiego składnika na uzyskanie materiału o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych, umożliwiających wytwarzanie narzędzi przystosowanych do pracy z prędkością powyżej 60 m/sek. Przeprowadzone badania szlifowania wałków ze stali ŁH15 przy prędkości 100 m/s wykazały przydatność tego typu narzędzi do obróbki półzgrubnej. Powierzchnie przedmiotu obrabianego nie ulegają przypaleniu i uzyskiwana jest gładkość powierzchni poniżej Ra = 0,32 ?m dla granulacji ziarna ściernego B107

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo - wykorzystanie narzędzia do obróbki ściernej na potrzeby budownictwa. Branża elektromaszynowa - wykorzystanie narzędzia do obróbki ściernej części maszyn. Górnictwo i Hutnictwo - wykorzystanie narzędzia do obróbki ściernej metalu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"