Baza technologii


Logo wpisu Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych z tlenkiem bizmutu

Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych z tlenkiem bizmutu

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Spoiwo ceramiczne dla narzędzi ściernych, zwłaszcza narzędzi do szlifowania z podwyższonymi prędkościami, zawierające tlenek cynku, tlenek boru i tlenek krzemu, znamienne tym, że stanowi je spiek o porowatości powyżej 20%, zawierający frytę szkła cynkoboro-krzemowego w ilości od 11 do 32% objętości i tlenek bizmutu Bi2O3 w ilości od 2,5 do 8% objętości oraz sadzę jako homogenizator w ilości od 0,1 do 0,5% objętości, przy czym stosunek fryty do tlenku bizmutu wynosi 3:1 zaś szkło cynkoborokrzemianowe zawiera: tlenek cynku ZnO w ilości od 48 do 70% wagowo tlenek boru B2O3 w ilości od 10 do 30% wagowo tlenek krzemu SiO2 w ilości od 5 do 30% wagowo tlenek wanadu V2O5 w ilości od 2 do 4% wagowo

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie tlenku bizmutu powoduje wytworzenie więzi chemicznej pomiędzy ziarnem regularnego azotku boru, a spoiwem z wytworzeniem warstwy przejściowej zredukowanego bizmutu, pozwalającej lepiej zwilżyć spoiwu samo ziarno. Jak wykazały przeprowadzone badania, spoiwo według wynalazku umożliwia wytwarzanie narzędzi ściernych i kształtowanie ostrzy technicznych o małych średnicach. Narzędzia ścierne wykonane na tych spoiwach charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi. Posiadają wysoką trwałość, jednorodność struktury oraz zminimalizowane zużycie objętościowe i kształtowe. Zastosowanie omawianych spoiw do produkcji specjalnych ściernic ceramicznych przeznaczonych do obróbki ostrzy technicznych (ze stali specjalnych o twardości 60 HRC) znacznie podniosło efektywność procesu ostrzenia, przy istotnej poprawie jakości ostrza i jego cech użytkowych. Ściernice pracowały w warunkach samoostrzenia bez śladu zalepień powierzchniowych. Uzyskano chropowatość powierzchni szlifowanej Ra = 0,32 μm.

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo - wykorzystanie narzędzia do obróbki ściernej na potrzeby budownictwa. Branża elektromaszynowa - wykorzystanie narzędzia do obróbki ściernej części maszyn. Górnictwo i Hutnictwo - wykorzystanie narzędzia do obróbki ściernej metalu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"