Baza technologii


Logo wpisu Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie addycyjnym

Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie addycyjnym

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest spoiwo silikonowe sieciowane w systemie addycyjnym oraz sposób jego otrzymywania, mające zastosowanie w przemyśle drzewnym lub w procesie wytwarzania tworzyw drewnopochodnych. Spoiwo nie emituje formaldehydu ani innych szkodliwych dla człowieka substancji, co gwarantuje bezpieczeństwo produktów końcowych, zarówno na etapie produkcji, późniejszego użytkowania czy recyklingu. Spoiwo zawierające liniowe polidimetylosiloksany z terminalnymi grupami winylowymi napełnione krzemionką i sieciujące pod wpływem katalizatora platynowego z wykorzystaniem poliwodorosiloksanu, sieciuje po wymieszaniu obu komponentów (sieciowanie w procesie poliaddycji), a przydatność mieszaniny wynosi 4 godziny. Czas sieciowania znacząco skraca się przy podgrzaniu mieszaniny do temperatury od 100 do 200°C. Sieciowanie w temperaturze 120 - 160°C wynosi od 1 do 5 minut, w zależności od grubości nałożonej warstwy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskano następujące efekty techniczno-ekonomiczne: bardzo dobra przyczepność spoiwa silikonowego do powierzchni drewna, spoiwo umożliwia wytwarzanie elastycznych połączeń między warstwami drewna, uodpornienie płyt drewnopochodnych na działanie wody, możliwość sieciowania spoiwa w temperaturze otoczenia i podwyższonej, uzyskanie odporności temperaturowej spoiw po usieciowaniu w zakresie od -50°C do 180°C, spoiwo nie emituje formaldehydu, ani innych szkodliwych dla człowieka substancji w trakcie wytwarzania, a także w czasie późniejszego użytkowania, substancja będąca spoiwem nie jest preparatem niebezpiecznym w myśl przepisów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego i niebezpiecznych substancji chemicznych.

Zastosowanie rynkowe

Technologia jest kierowana przede wszystkim do producentów płyt drewnopochodnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"