Baza technologii


Logo wpisu Sposób automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych

Sposób automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania zdarzeń drogowych typu zdarzenie, na podstawie analizy sygnału magnetycznego i akustycznego, mający zastosowanie do monitoringu płynności ruchu pojazdów w węzłach komunikacyjnych. Symptomem określenia wystąpienia kolizji pojazdów jest charakterystyczne zachowanie sygnału indukcji pola magnetycznego, które jest bezpośrednio związane ze zjawiskami magneto-mechanicznymi, ale jedynie pod warunkiem wystąpienia nagłego wzrostu sygnału akustycznego. Cechą charakterystyczną rozwiązania jest zdalny pasywny pomiar który może odbywać się w pewnej odległości od węzłów komunikacyjnych. Charakteryzuje się stosunkowo dużą prostotą i mobilnością.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Wysoka suteczność wykrywania zdarzeń drogowych w węzłach komunikacyjnych. 2. Niski współczynnik fałszywych alarmów. 3. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie według wynalazku pozwala na automatyczne uzyskanie informacji o wystąpieniu kolizji pojazdów w danym obszarze obesrwacji. Proponowane rozwiązanie może być zaimplementowane do tak zwanego inteligentnego systemu transportowego lub współpracować z siecią monitoringu miasta i szlaków komunikacyjnych. Pozyskana zgodnie z istotą wynalazku informacja wskazuje odpowiednim służbom, bezpośrenio w którym węźle komunikacyjnym nastąpiło zdarzenie np. w celu przyjrzenia się obszarowi z konkretnej kamery i niezwłocznego podjęcia odpowiednich środków ratowniczo-organizacyjnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"