Baza technologii


Logo wpisu Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagów

Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagów

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Opisana technologia dotyczy nowej, taniej, szybkiej i przewyższającej czułością inne metody, metody testowania i porównywania aktywności terapeutycznej bakteriofagów w warunkach in vivo. Jako platformę selekcji wykorzystano model infekcji bakteryjnej nicienia, Caenorhabditis elegans – organizmu wrażliwego na infekcje spowodowane większością bakterii patogennych dla człowieka. Metoda może być wykorzystana na duża skalę, jako wysokoprzepustowa platforma selekcji najefektywniejszych terapeutycznie bakteriofagów skierowanych przeciwko szeregu szczepom określonego gatunku bakterii lub też wybranym izolatom z poszczególnych infekcji. Dotychczas taka szybka, tania i czuła metoda selekcji nie była dostępna, a jej brak całkowicie blokował postępy w badaniach nad fagoterapią i jej wykorzystaniem w leczeniu zakażeń antybiotykoopornymi bakteriami na szeroka skalę. Metoda ma doskonałe szanse sprawdzenia się w dziedzinie spersonalizowanej medycyny, przy doborze bakteriofagów terapeutycznych najefektywniejszych w leczeniu infekcji bakteryjnych i konkretnych pacjentów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stanowi jedyną opracowaną, tanią i szybką, wysokoprzepustową platformę wstępnego testowania efektywności terapeutycznej bakteriofagów w warunkach in vivo, w zainfekowanym patogennymi bakteriami organizmie wyższym. Umożliwia szybką i efektywna selekcję spośród naturalnie występujących bakteriofagów, oraz otrzymanych w laboratorium mutantów lub rekombinantów fagowych, bakteriofagów o najwyższej efektywności terapeutycznej w działaniu antybakteryjnym in vivo.

Zastosowanie rynkowe

Jako platforma selekcji efektywnych fagów terapeutycznych do leczenia określonych zakażeń antybiotykoopornymi szczepami bakterii.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP: 5261039742

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"