Baza technologii


Logo wpisu Sposób degradacji pestycydów w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

Sposób degradacji pestycydów w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

Agnieszka Kawka

Opis technologii / usługi

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu degradacji pestycydów w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenia przeznaczonego do tego celu, wykorzystującego ozon jako czynnik degradujący. Sposób wymienionej degradacji charakteryzuje się tym, że przez warstwę skażonej pestycydami gleby i/lub innych materiałów sypkich, przepuszcza się mieszaninę ozonu i powietrza przy odpowiednim stężeniu. Z kolei urządzenie do realizacji tego sposobu stanowi reaktor, który zapewnia optymalne warunki wymiany masy i ciepła. Jego zwarta konstrukcja pozwala na umieszczenie go na platformie kołowej, co zapewnia jego mobilność. W efekcie gleba i/lub inny materiał sypki poddany procesowi remediacji wg wynalazku zostanie oczyszczona szybko i na miejscu pobrania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Ziemia poddana procesowi remediacji wg sposobu i w reaktorze opisanym wg wynalazku zostaje oczyszczona szybko i na miejscu pobrania. Taki sposób zapewnia uniknięcie nieodwracalnych zmian w środowisku związanych z zebraniem zanieczyszczonej warstwy gleby i wywozem na wysypisko odpadów niebezpiecznych.

Zastosowanie rynkowe

Ekologiczne oczyszczanie gleby na miejscu pobrania, co zapewnia uniknięcie nieodwracalnych zmian w środowisku związanych z zebraniem zanieczyszczonej warstwy gleby i wywozem na wysypisko odpadów niebezpiecznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"