Baza technologii


Logo wpisu Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego

Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego, w którym do rekonstruowanej podbudowy dodaje się wapna i cementu, a także doziarniającego kruszywa łamanego, a następnie dozuje się asfalt spieniony. Innowacyjność prezentowanej technologii polega na tym, że do recyklowanej mieszanki mineralnej dodaje się pyłów lotnych frakcji poniżej 0,063 mm w ilości od 5% do 20% wagowych. W przypadku wykonywania recyklingu metodą na miejscu, na powierzchni recyklowanej drogi rozkłada się kruszywo doziarniające oraz warstwę wapna, cementu i pyłów lotnych. Spoiwo (cement, wapno) rozkłada się z dokładnością do 15% w stosunku do założonego jednostkowego zużycia. Dodatek do mieszanki mineralnej recyklowanej podbudowy pyłów, powoduje to, że w czasie dozowania do niej asfaltu spienionego następuje proces otaczania tych ziaren przez asfalt spieniony. W ten sposób kształtuje się struktura wewnętrzna recyklowanego materiału w technologii asfaltu spienionego. Im więcej będzie drobnych cząsteczek mineralnych do 0,063 mm, tym więcej zostanie ich otoczonych asfaltem spienionym i tym samym materiał podbudowy uzyska wyższe parametry fizyko-mechaniczne.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

stosowanie materiałów odpadowych w recyklowanej mieszance, a tym samym zmniejszenie degradacji złóż naturalnych i ochrona środowiska; wzrost parametrów mechanicznych recyklowanej podbudowy, w tym wytrzymałości na rozciąganie, modułu sztywności pełzania, stabilności odkształcenia według Marshalla, odporności na oddziaływanie wody oraz zmniejszenie wolnych przestrzeni w warstwie; krótszy czas wykonania podbudowy recyklowanej z pyłami mineralnymi w stosunku do tradycyjnych technologii; niższe koszty produkcji nawierzchni drogowej, dzięki wykorzystaniu materiału odpadowego; zastosowanie rozwiązania daje możliwość uzyskania trwalszego produktu

Zastosowanie rynkowe

Technologia znajdzie zastosowanie w budownictwie drogowym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"