Baza technologii


Logo wpisu Sposób i układ do pomiaru czasu opóźnienia zapłonu w procesach elektroerozyjnych

Sposób i układ do pomiaru czasu opóźnienia zapłonu w procesach elektroerozyjnych

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do pomiaru czasu opóźnienia zapłonu w procesach elektroerozyjnych, przeznaczony dla obrabiarek wykorzystujących proces elektroerozyjny, przykładowo elektrodrążarek wgłębnych, wycinarek drutowych, szlifierek erozyjnych. Celem wynalazku jest wprowadzenie sposobu i układu ułatwiającego pomiar czasu impulsu poprzez system mikroprocesorowy tak, aby system mikroprocesorowy mógł mierzyć pojedyncze impulsy czasu opóźnienia. Układ i sposób pomiaru powinien uwzględniać niektóre stany napięcia na szczelinie, w wyniku czego system mikroprocesory wraz z swoim oprogramowaniem ma ułatwione zadanie. Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że pomiaru czasu impulsu opóźnienia dokonuje się w chwili, gdy system mikroprocesorowy rozpocznie pomiar, mierzy się tylko czas trwania jednego impulsu opóźnienia, uwzględnia się stan zwarcia gdy podany jest właściwy impuls napięciowy na szczelinę a czas trwania impulsu opóźnienia jest krótszy, przy czym przy uwzględnieniu stanu przerwy w szczelinie – braku wyładowania – czas trwania impulsu opóźnienia jest większy od czasu trwania impulsu z generatora i taki wynik pomiaru jest traktowany przez system mikroprocesorowy jako stan przerwy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Istota układu według wynalazku polega na tym, że składa się on z bramki AND, negacji NOT oraz dwóch przerzutników typu D, przy czym wzajemne połączenie przerzutników następuje poprzez wyjście Q z przerzutnika drugiego do wejścia D przerzutnika pierwszego i wyjście /Q z przerzutnika pierwszego do wejścia CLK przerzutnika drugiego. W wyniku tego po podaniu sygnału /POMIAR z systemu mikroprocesorowego i zbocza narastającego sygnału IMPULS z generatora układ wyodrębnia tylko jeden impuls czasu opóźnienia TD do pomiaru. Zaletą rozwiązania jest uwzględnienie stanu zwarcia w szczelinie, uwzględnienie stanu przerwy w szczelinie, pomiar tylko jednego impulsu oraz pomiar impulsu w chwili, gdy system mikroprocesorowy jest gotowy do pomiaru.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa - wykorzystanie układu i sposobu do pomiaru przy budowie obrabiarek elektroerozyjnych. Wykorzystanie obrabiarek elektroerozyjnych zmodernizowanych o w/w układ do pomiaru do wycinania elementów w przemyśle lotniczym Inne - wykorzystanie obrabiarek elektroerozyjnych zmodernizowanych o w/w układ do pomiaru do wycinania elementów w przemyśle zbrojeniowym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"