Baza technologii


Logo wpisu Sposób i urządzenie do pomiaru odchyłek kształtu i położenia osi zespołu czopów wału korbowego

Sposób i urządzenie do pomiaru odchyłek kształtu i położenia osi zespołu czopów wału korbowego

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Opracowany system pomiarowy z kontrolowaną wartością elastycznego podparcia obiektu mierzonego zapewnia eliminację ugięć sprężystych wału, gwarantując poprawną ocenę stanu geometrycznego wałów zgodną z ich stanem rzeczywistym. Pomiary realizowane z wykorzystaniem zaproponowanego systemu są w pełni skomputeryzowane, a wyniki pomiarów podlegają opracowaniu w oparciu o autorskie programy obliczeniowe.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Aspekt innowacyjny wynalazku: eliminacja odkształceń sprężystych wału pod wpływem ciężaru własnego, kompleksowa ocena stanu geometrycznego wałów korbowych silników okrętowych.

Zastosowanie rynkowe

Technologia ma zastosowanie w okrętownictwie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

NIP: 8513171320

Adres www: http://www.innoam.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"