Baza technologii


Logo wpisu Sposób i urządzenie do wytwarzania próbek koksu

Sposób i urządzenie do wytwarzania próbek koksu

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do wytwarzania próbek koksu z węgla lub z mieszanek węglowych, używanych jako materiał wsadowy w baterii koksowniczej. W zależności od składu mieszanki węglowej prowadzonego procesu koksowania otrzymuje się koks o różnej wielkości ziarna i różnych parametrach fizyko-chemicznych. Jeżeli otrzymany koks różni się od oczekiwanego, oznacza to dużą stratę kosztów i czasu. Z tego względu pożądane są sposoby do szacowania parametrów otrzymanego koksu przed załadowanie baterii. Jest to pomocne w przygotowaniu optymalnego składu mieszanki węglowej i technologii prowadzenia procesu koksowania w baterii koksowniczej, a także umożliwia oszacowanie zagrożeń, mogących wystąpić w procesie koksowania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Znane sposoby i urządzenia charakteryzują się niską wydajnością, dużą pracochłonnością oraz dużą energochłonnością. Urządzenie w myśl wynalazku wpływa na wzrost wydajności, zmniejsza pracochłonność i energochłonność.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa - wzrost wydajności, zmniejszenie pracochłonności i energochłonności.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"