Baza technologii


Logo wpisu Sposób i urządzenie do zwiększania wartości opałowej biogazu

Sposób i urządzenie do zwiększania wartości opałowej biogazu

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do zwiększania wartości opałowej biogazu, stosowanego zwłaszcza do silników gazowych. Sposób zwiększania wartości opałowej biogazu według wynalazku polega na tym, że wytworzony biogaz poddaje się osuszaniu, a następnie oczyszczaniu ze związków siarki, po czym jest sprężany. Następnie biogaz miesza się z wodorem, a wymieszane gazy poddaje się uwodornieniu w plazmie nierównowagowej o energii elektronów rzędu 1 eV i temperaturze gazu obojętnego w zakresie 1500K – 2000K. W efekcie następuje uwodornienie ditlenku węgla i powstają proste węglowodory alifatyczne. Następnie gazy poreakcyjne schładza się i odseparowuje wodór, który zawraca się do reaktora plazmowego, zaś pozostałą mieszaninę gazów spala się z wytworzeniem energii. Powstałe gazy spalinowe osusza się i odfiltrowuje pyły. Urządzenie do zwiększania wartości opałowej biogazu wytwarzanego w biogazowni, według wynalazku, posiada układ osuszania, układ oczyszczania biogazu ze związków siarki i układ sprężania oczyszczonego gazu oraz reaktor plazmowy z układem do podawania gazów, wyposażony w chłodnicę gazów poreakcyjnych, która posiada zbiornik na skroploną wodę i jest połączona z separatorem wodoru.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zwiększenie wartości opałowej biogazu, stosowanego w kogeneratorach jest celem innowacyjnych technologii dotyczących wzbogacania biogazu w metan, pochodzący z tego samego biogazu.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa - silniki gazowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"