Baza technologii


Logo wpisu Sposób konwersji energii i oczyszczania gazu niskokalorycznego, zwłaszcza z podziemnego zgazowania węgla

Sposób konwersji energii i oczyszczania gazu niskokalorycznego, zwłaszcza z podziemnego zgazowania węgla

Główny Instytut Górnictwa

Opis technologii / usługi

Sposób dotyczy spalania gorącego, zanieczyszczonego gazu niskokalorycznego z jednoczesnym jego oczyszczaniem i efektywnym wykorzystaniem wytworzonego ciepła. Dzięki temu redukuje się koszty związane z uprzednim oczyszczaniem. Gaz niskokaloryczny, zawierający znaczne ilości kondensatów smołowych i siarkowodoru, wprowadza się kątowo do komory spalania z zawiesiną fluidalną przez układ działających naprzemiennie dysz i spala go w strumieniu spalin wylotowych z ekspandera turbiny gazowej zasilanej gazem ziemnym. Spaliny wylotowe wprowadza się do komory spalania osiowo poprzez dystrybutor utleniacza o niskim oporze przepływu. Ciepło wydzielone w trakcie spalania w sposób przeponowy podgrzewa czynnik obiegowy. W efekcie podgrzane zostaje sprężone powietrze zasilając w ten sposób turbinę gazową. Pozostała część energii spalin podgrzewa wymienniki spaliny/ para wodna wytwarzając parę przegrzaną do zasilania turbiny gazowej. Ten nowy sposób pozwala na prowadzenie sorpcji związków siarki z gazu bez obecności paliwa stałego w zawiesinie fluidalnej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki jednoczesnemu spalaniu gorącego, zanieczyszczonego gazu z operacją oczyszczania redukuje się koszty wynikające z konieczności wcześniejszego oczyszczania, a ponadto efektywnie wykorzystuje się wytworzone ciepło. Pozwala na to nowy sposób doprowadzania i spalania gazu surowego oraz wykorzystanie w procesie warunków umożliwiających termiczny rozkład i spalenie składników kondensujących gazu niskokalorycznego, w tym smół, na zawiesinie fluidalnej cząstek sorbentu i materiału inertnego. Sposób pozwala na wprowadzenie sorpcji związków siarki z gazu bez obecności paliwa stałego w zawiesinie fluidalnej. Wynalazek pozwala na wykorzystanie produktów procesu przy zaangażowaniu niewielkich środków finansowych, a co za tym idzie przyczyni się do szybszego wdrożenia technologii w przemyśle.

Zastosowanie rynkowe

Efektywne wykorzystanie energii gazów pochodzących z procesów zgazowania a zwłaszcza podziemnego zgazowania węgla. Wykorzystanie energii gazów pochodzących z procesów produkcyjnych. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z gazów. Prowadzenie sorpcji związków siarki z gazu bez obecności paliwa stałego w zawiesinie fluidalnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Główny Instytut Górnictwa

NIP: 6340126016

Adres www: http://www.gig.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"