Baza technologii


Logo wpisu Sposób maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach ultradźwięków

Sposób maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach ultradźwięków

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest metoda maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody, głównie przy niskich częstotliwościach ultradźwięków. Fakt podwyższonej intensywności kawitacji wody w wysokich temperaturach jest szczególnie istotny ze względu na procesy technologiczne, w których może być wykorzystany. Podwyższenie intensywności kawitacji roztworu zastosowanego w wynalazku ponad intensywność kawitacji samej wody jest tym większe, im wyższa jest moc ultradźwięków. W toku badań intensywności kawitacji wody z niewielkimi dodatkami różnych substancji z zastosowaniem ultradźwięków o niskiej częstotliwości, stwierdzono, że niewielki dodatek nadmanganianu potasu KMnO4 wprowadzonego do wody pozwala zintensyfikować jej kawitację do wartości wyższych niż dla samej wody.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W myśl wynalazku metoda maksymalizacji intensywności kawitacji ultradźwiękowej wody, szczególnie przy niskich częstotliwościach ultradźwięków 20-30 kHz, polega na tym, że przed poddaniem wody działaniu ultradźwięków rozpuszcza się w niej 0,1 – 4 części wagowych nadmanganianu potasu. Przy wyższych niż 30 kHz częstotliwościach nadmanganian potasu również powoduje niewielki wzrost intensywności kawitacji, ale przy częstotliwościach 30 - 40 kHz inne substancje dają lepszy efekt.

Zastosowanie rynkowe

Ochrona Środowiska - oczyszczalnie wody.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"