Baza technologii


Logo wpisu Sposób monitorowania zmian stanu technicznego łopatki turbinowej maszyny wirnikowej na podstawie parametrów wzmocnienia amplitudowego sygnałów diagnostycznych

Sposób monitorowania zmian stanu technicznego łopatki turbinowej maszyny wirnikowej na podstawie parametrów wzmocnienia amplitudowego sygnałów diagnostycznych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób monitorowania zmian stanu technicznego łopatki turbinowej maszyny wirnikowej podczas pracy na podstawie parametrów wzmocnienia amplitudowego sygnałów diagnostycznych znajdujący zastosowanie w procesie jej diagnozowania. Istota wynalazku polega na tym, że odbiera się za pomocą czujnika dwa następujące po sobie sygnały diagnostyczne - pierwszy w fazie zbliżania się wierzchołka łopatki do czujnika, drugi w fazie oddalania się wierzchołka łopatki od czujnika. Następnie oba sygnały diagnostyczne przetwarza się za pomocą komputera przez co zyskuje się zbiór parametrów wzmocnienia amplitudowego zmierzonych sygnałów diagnostycznych. Na podstawie zmian wartości tych parametrów w czasie eksploatacji turbinowej maszyny wirnikowej określa się zmiany stanu technicznego łopatki.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą sposobu według wynalazku jest możliwość monitorowania zmian stanu technicznego poszczególnych łopatek maszyny wirnikowej podczas jej pracy oraz znikoma wrażliwość określania zmiany stanu technicznego łopatki na wpływ warunków otoczenia jej pracy, uzyskana dzięki pomiarowi sygnałów diagnostycznych w czasach blisko następujących po sobie.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa - najważniejszymi odbiorcami technologii są operatorzy przepływowych maszyn wirnikowych (turbin, wentylatorów, kompresorów), szczególnie tych z błędami konstrukcyjnymi lub widmem eksploatacji odbiegającym od pierwotnych założeń projektowych. Lotnictwo – producentom silników, głównie do badań łopatek nowych konstrukcji. Drugą grupą odbiorców są producenci maszyn wirnikowych, którzy wykorzystają czujniki przede wszystkim w procesie badań i rozwoju produktu. Chemia - przemysł chemiczny, papierniczy i inne: specjalistyczne wentylatory i kompresory. Energetyka i Paliwa - elektrownie zawodowe, przemysłowe i elektrociepłownie: łopatki części niskiego ciśnienia turbin parowych, łopatki turbin gazowych, łopatki wentylatorów instalacji odsiarczania spalin.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"