Baza technologii


Logo wpisu Sposób nakładania zewnętrznej powłoki ogniochronnej na kasetę rejestratora katastroficznego

Sposób nakładania zewnętrznej powłoki ogniochronnej na kasetę rejestratora katastroficznego

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii / usługi

Istota sposobu wg wynalazku polega na tym, że niezależnie od ilości warstw siatki w powłoce ogniochronnej zawierającej farbę pęczniejącą i ich sposobu ułożenia na każdej ze ścian, dwie ostatnie warstwy siatki o oczku 4x4 mm nakłada się w postaci trzech pasów tak, że mocuje się je za pomocą farby pęczniejącej na jednej ze ścian a następnie nakłada się w jednym kierunku na kolejnych ścianach pokrytych uprzednio farbą pęczniejącą tak, że koniec każdego pasa jest mocowany na tej samej ścianie, co jego początek z tym, że początek i koniec pierwszego pasa mocowany jest na ścianie dolnej, początek i koniec drugiego pasa mocowany jest na jednej z dwóch ścian bocznych przystających dłuższą krawędzią do ściany dolnej, a początek i koniec trzeciego pasa obrócony o 90 stopni do pierwszego mocowany jest na ścianie dolnej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą sposobu wg wynalazku jest lepsza ochrona kasety przed działaniem ognia poprzez zabezpieczenie naroży kasety przed odsłonięciem w czasie pożaru i znaczne wzmocnienie powłoki, szczególnie na narożach kasety w stosunku do nakładania warstw znanym sposobem. Ponadto uzyskuje się bardziej równomierne pęcznienie farby w czasie pożaru na powierzchni całej kasety. Nakładanie całych pasów na każde cztery ściany kasety stanowi uproszczenie technologiczne. Zastosowanie siatki o większych oczkach zwiększa objętość farby pęczniejącej w powłoce o takiej samej liczbie warstw siatki i przy tej samej grubości.

Zastosowanie rynkowe

Branża drzewno-papiernicza, branża elektromaszynowa - ochrona maszyn przed działaniem wysokiej temperatury. Chemia - wzmacnianie działań maszyn.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"