Baza technologii


Logo wpisu Sposób nakładania zewnętrznej powłoki ogniochronnej na kasetę rejestratora katastroficznego

Sposób nakładania zewnętrznej powłoki ogniochronnej na kasetę rejestratora katastroficznego

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii

Istota sposobu wg wynalazku polega na tym, że niezależnie od ilości warstw siatki w powłoce ogniochronnej zawierającej farbę pęczniejącą i ich sposobu ułożenia na każdej ze ścian, dwie ostatnie warstwy siatki o oczku 4x4 mm nakłada się w postaci trzech pasów tak, że mocuje się je za pomocą farby pęczniejącej na jednej ze ścian a następnie nakłada się w jednym kierunku na kolejnych ścianach pokrytych uprzednio farbą pęczniejącą tak, że koniec każdego pasa jest mocowany na tej samej ścianie, co jego początek z tym, że początek i koniec pierwszego pasa mocowany jest na ścianie dolnej, początek i koniec drugiego pasa mocowany jest na jednej z dwóch ścian bocznych przystających dłuższą krawędzią do ściany dolnej, a początek i koniec trzeciego pasa obrócony o 90 stopni do pierwszego mocowany jest na ścianie dolnej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą sposobu wg wynalazku jest lepsza ochrona kasety przed działaniem ognia poprzez zabezpieczenie naroży kasety przed odsłonięciem w czasie pożaru i znaczne wzmocnienie powłoki, szczególnie na narożach kasety w stosunku do nakładania warstw znanym sposobem. Ponadto uzyskuje się bardziej równomierne pęcznienie farby w czasie pożaru na powierzchni całej kasety. Nakładanie całych pasów na każde cztery ściany kasety stanowi uproszczenie technologiczne. Zastosowanie siatki o większych oczkach zwiększa objętość farby pęczniejącej w powłoce o takiej samej liczbie warstw siatki i przy tej samej grubości.

Zastosowanie rynkowe

Branża drzewno-papiernicza, branża elektromaszynowa - ochrona maszyn przed działaniem wysokiej temperatury. Chemia - wzmacnianie działań maszyn.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"