Baza technologii


Logo wpisu Sposób ochrony drewna przed grzybami oraz środki ochrony drewna przed grzybami

Sposób ochrony drewna przed grzybami oraz środki ochrony drewna przed grzybami

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Drewno i inne materiały Iignocelulozowe użytkowane w warunkach zewnętrznych ulegają deprecjacji i degradacji wskutek działania czynników biotycznych i abiotycznych. W celu przedłużenia naturalnej trwałości drewno poddaje się zabiegom ochronnym za pomocą chemicznych środków konserwujących. Przedmiotem technologii jest sposób ochrony drewna przed grzybami oraz środki do ochrony drewna przed grzybami z wykorzystaniem amoniowych cieczy jonowych z anionem azotanowym(lll). Środki te służą zarówno do powierzchniowego (metodami bezciśnieniowymi), jak i wgłębnego zabezpieczenia drewna (metodami ciśnieniowymi). Przykładowa aktywność grzybobójcza po zastosowaniu środka metodą powierzchniową na drewnie iglastym wynosi: badana na Sclerophoma pityophila ED50 = 10 ppm, ED100 = 25 ppm i LD = 25 ppm; badana na Trametes versicolor ED50 = 50 ppm, ED100 = 250 ppm i LD = 250 ppm; Przykładowa aktywność grzybobójcza po zastosowaniu środka metodą wgłębną na drewnie iglastym wynosi: badana na Sclerophoma pityophila ED50 = 25 ppm, ED100 i LD = 1000 ppm; badana na Coniophora puteana ED50 = 250 ppm, ED100 i LD = 500 ppm;

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu technologii uzyskać można następujące efekty: trwała ochrona przed rozkładem mikrobiologicznym drewna liściastego i iglastego, skuteczne zabezpieczenie drewna i innych materiałów Iignocelulozowych przed działaniem pleśni, brak wpływu na właściwości mechaniczne, brak działania korodującego na metale, środki są inhibitorami procesów korozyjnych metali, uzyskuje się dobry efekt utrwalania środka w drewnie.

Zastosowanie rynkowe

Technologia ma zastosowanie w szeroko rozumianej branży drzewnej. Technologia kierowana jest przede wszystkim do producentów impregnatów, środków zabezpieczających i powłok do drewna. Środek może znaleźć zastosowanie szczególnie w przemyśle budowlanym (jako środek do zabezpieczenia drewnianych elementów konstrukcyjnych). Technologia może zostać wykorzystana zarówno przez odbiorcę przemysłowego (przy produkcji elementów drewnianych), jak i przez użytkownika indywidualnego. Poszukiwany jest partner aktywnie działający w branży środków i preparatów do ochrony drewna, posiadający odpowiednie zaplecze laboratoryjne, produkcyjne i dystrybucyjne w celu rozwinięcia przedmiotowej technologii do skali przemysłowej i do wprowadzenia jej do obrotu jako produkt na skalę przemysłową.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"