Baza technologii


Logo wpisu Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych roztworach alkalicznych z zastosowaniem mieszanin oczyszczających, zawierających metakrzemian sodu i pirofosforan czterosodowy.

Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych roztworach alkalicznych z zastosowaniem mieszanin oczyszczających, zawierających metakrzemian sodu i pirofosforan czterosodowy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Zastosowanie częstotliwości ultradźwięków w zakresie od 35-42 kHz decyduje o tym, że intensywność kawitacji roztworów pirofosforanu i metakrzemianu sodu zwiększa się bardziej niż mogłoby to wynikać z wyliczenia średniej kawitacji obydwu wymienionych składników. Prowadzone od wielu lat prace z zakresu oczyszczania ultradźwiękowego pozwalają na wyciągnięcie wniosków, prowadzących do zwiększenia efektywności kawitacji w różnego rodzaju mieszaninach chemicznych w środowisku ultradźwiękowym. Mieszaniny pirofosforanu czterosodowego z metakrzemianem sodu zgodnie mogą stanowić z wynalazkiem efektywne środki oczyszczające do oczyszczania ultradźwiękowego, pod warunkiem stosowania odpowiednich, niestandardowych częstotliwości.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stwierdzono, że stosując ultradźwięki o częstotliwości 35-42 kHz uzyskuje się dla mieszanki 1:1 wymienionych składników intensywność kawitacji taką samą jak uzyskiwana dla samego tylko metakrzemianu sodu (która jest bardzo wysoka według wyników badań przeprowadzonych w 32 jednostkach, w 38 kHz). Ponadto okazało się, że w pewnych warunkach dochodzić może do zjawiska synergii, a zmierzona intensywność kawitacji jest wyższa niż intensywność kawitacji metakrzemianu sodu w tych samych warunkach. Efekt ten uzyskano przy częstotliwości ultradźwięków 36 kHz.

Zastosowanie rynkowe

Technologie ultradźwiękowe, myjki ultradźwiękowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"