Baza technologii


Logo wpisu Sposób odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych

Sposób odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób odzyskiwania ołowiu charakteryzuje się tym, że do mieszaniny surowców ołowionośnych dodaje się tlenkowo-siarczanowe szlamy z odpylania gazów z procesu świeżenia stopu CuPbFe w ilości 5-20 części wagowych na 100 części wagowych mieszaniny surowców ołowionośnych. Jako dodatki technologiczne wprowadza się mieszaninę żużla konwertorowego z procesu świeżenia kamienia miedziowego i znanego żużla konwertorowego z procesu świeżenia stopu CuPbFe, w ilości 50 -95 części wagowych ogólnej ilości dodatków technologicznych oraz krzemionkę w ilości 1-15 części wagowych ogólnej ilości dodatków technologicznych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opisany sposób odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych pozwala na zwiększenie uzysku ołowiu poprzez zmniejszenie jego zawartości w żużlu i w stopie siarczkowym CuFeS. Daje również możliwość całkowitego wycofania z obiegu technologicznego ołowiu i arsenu zawartych w żużlach konwertorowych - zwłaszcza w żużlach otrzymywanych w procesie świeżenia stopu CuPbFe.

Zastosowanie rynkowe

Do odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych, zwłaszcza ze szlamów z odpylni mokrej pieców szybowych, powstających w procesie topienia koncentratów miedzi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"