Baza technologii


Logo wpisu Sposób odzyskiwania platynowców i innych metali z wieloskładnikowych roztworów odpadowych

Sposób odzyskiwania platynowców i innych metali z wieloskładnikowych roztworów odpadowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób polega na tym, że z wieloskładnikowych roztworów odpadowych redukcyjnie wytrąca się koncentrat metali zawierający metale szlachetne, bizmut i tellur oraz część miedzi, a z pozostałego roztworu wytrąca się hydrolitycznie osad zawierający pozostałą miedź, który to osad kieruje się do przerobu w piecu szybowym. Koncentrat metali ługuje się roztworem kwasu siarkowego w warunkach słabo utleniających, a uzyskany roztwór soli miedzi łączy się z roztworem pozostałym po redukcyjnym wytrąceniu koncentratu metali i wytrąca zawartą w nich miedź w postaci osadu zasadowych soli. Odmiedziowany koncentrat metali roztwarza się w roztworze kwasu chlorowodorowego z dodatkiem utleniaczy, korzystnie H2O lub HNO3. Do uzyskanego roztworu wprowadza się jony siarczanowe, korzystnie w postaci siarczanu sodowego i dodaje się wodorotlenku sodowego w takiej ilości, aby otrzymać pH mieszaniny w zakresie 1,5-2,0, otrzymany osad zasadowych soli bizmutu i telluru kieruje się do dalszego przerobu znanymi sposobami, natomaist z pozostałego roztworu wydziela się znanymi sposobami metale szlachetne.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podstawową zaletą wdrożenia w życie opisanego sposobu nie jest tylko odzyskiwanie metali szlachetnych, ale również kompleksowy odzysk wszystkich cennych metali zawartych w wieloskładnikowych roztworach odpadowych. Ma to znamienny wpływ nie tylko na aspekt finansowy przedsiębiorstwa, ale również na środowisko.

Zastosowanie rynkowe

Do odzyskiwania platynowców i innych cennych metali z wieloskładnikowych roztworów odpadowych, zwłaszcza zawierających znaczne ilości miedzi, bizmutu, telluru oraz metale szlachetne.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"