Baza technologii


Logo wpisu Sposób odzyskiwania renianu (VII) amonu z kwaśnych roztworów zawierających ren

Sposób odzyskiwania renianu (VII) amonu z kwaśnych roztworów zawierających ren

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób odzyskiwania renianu (VII) amonu z kwaśnych roztworów zawierających ren polega na tym, że drugą zasadniczą część eluatu, przed zatężaniem, poddaje się powtórnej sorpcji na złożu anionitu, a eluent przed wprowadzeniem do kolumn jonowymiennych podgrzewa się do temperatury 20-50°C. Oczyszczanie surowego renianu (VII) amonu prowadzi się korzystnie z wodnego roztworu siarczanu amonowego o stężeniu 14-22 % lub z wodnego roztworu azotanu amonu o stężeniu 18-26 %. Kondensat, powstający w procesie zatężania eluatów, wykorzystuje się jako eluent. Ilość kondensatu, o zawartości 5 % amoniaku, do ilości 25 % wody amoniakalnej kształtuje się w proporcji 3:2.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Możliwość odzyskania cennego pierwiastka renianu (VII) amonu otwiera nowe możliwości finansowe poprzez wykorzystanie go powtórnie.

Zastosowanie rynkowe

Huty, zakłady hutnicze, zakłady zajmujące się odzyskiem metali z odpadów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"