Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego

Sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego

Impex stahl

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego mającego zastosowanie w procesach metalurgicznych żelaza i stali z drobnych frakcji pyłu krzemu metalicznego i drobnych frakcji stalowych w postaci nieutlenionej gradowiny i/lub nieutlenionych opiłków stalowych. Otrzymywane w ten sposób brykiety mają szerokie zastosowanie jako paliwa lub jako półprodukty w innych procesach przemysłowych lub jako produkty finalne. Sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego polegający na brykietowaniu z udziałem lepiszcza i środka inicjującego mieszaniny pyłu krzemu metalicznego i frakcji stalowych według wynalazku charakteryzuje się tym, że pyły krzemu metalicznego o granulacji 0 ÷ 10 mm miesza się z nieutlenioną gradowiną stalową i/lub nieutlenionymi opiłkami stalowymi o granulacji 0 ÷ 5 mm oraz lepiszczem składającym się z polisacharydów roślinnych, wody i szkła wodnego, a następnie dodaje się środek inicjujący egzotermiczną reakcję utwardzania. Brykiet żelazo-krzemowy poddaje się sezonowaniu i parafinowaniu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Sposób według wynalazku pozwala zagospodarować pyły krzemu metalicznego i bardzo drobne frakcje stalowe i uzyskać użyteczny produkt mający zastosowanie w procesach metalurgicznych żelaza i stali, niczym nie ustępujący żelazokrzemowi otrzymywanemu w piecach elektrycznych. Rozwiązanie pozwala zrewolucjonizować proces produkcyjny tak ważnego żelazostopu, jakim jest żelazokrzem; jest przyjazne środowisku – umożliwia zagospodarowanie materiałów niekondycyjnych, z których wytwarzany jest pełnowartościowy produkt.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie technologiczne pozwala zrewolucjonizować proces produkcyjny żelazokrzemu. FeSi jest używany przede wszystkim w procesach technologicznych produkcji stali jako uzupełnienie składu chemicznego dla poszczególnych wytopów. Stosuje się go również w procesach odtleniania stali. Rozwiązanie umożliwia daleko idącą zmianę technologiczną w procesach wytwarzania stali poprzez produkcję wysublimowanego FeSi. Wykorzystanie proponowanego sposobu wytworzenia stopu pozwala na znaczące obniżenie kosztów produkcji. Rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu surowców pochodzących z recyklingu, co czyni proces proekologicznym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Impex stahl

NIP: 7792455782

Adres www: http://www.impexstahl.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"