Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych z paździerzami lnianymi i/lub konopnymi

Sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych z paździerzami lnianymi i/lub konopnymi

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych z paździerzami lnianymi i/lub konopnymi, mający zastosowanie w przemyśle budowlanym i motoryzacyjnym. Sposób polega na tym, że z materiału lignocelulozowego, którym są paździerze lniane i/lub konopne usuwa się wilgoć, z kolei rozdrabnia na fragmenty o długości do 5 mm i łączy w ilości do 80% wagowych z polimerem termoplastycznym, korzystnie polietylenem i/lub polipropylenem, po czym mieszaninę poddaje się procesowi wytłaczania w temp. 393-493K, a następnie chłodzenia i granulacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kompozyty z materiałami lignocelulozowymi mają korzystne właściwości użytkowe: (i) Niski koszt materiału - relatywnie niska cena, przy zachowaniu dobrych właściwości mechanicznych, (ii) Różnorodność użycia - możliwość zastosowania standardowych technik przetwórstwa, dźwiękochłonność, niska gęstość oraz możliwość recyklingu stwarzają szansę na ich powszechne zastosowanie, (iii) Ochrona środowiska - jako materiały biorozpraszalne są bezpieczne dla środowiska.

Zastosowanie rynkowe

Opracowane kompozyty mogą być wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, w budownictwie, a także w meblarstwie. W motoryzacji znane jest zastosowanie kompozytów w takich elementach samochodów jak wewnętrzne panele drzwiowe, poszycie dachu, elementy deski rozdzielczej i inne elementy wyposażenia wnętrza. Ten nowy materiał często staje się alternatywą dla drewna, gdzie znajduje zastosowanie do wyrobu ozdobnych elementów wnętrz domów, balustrad, ogrodzeń oraz profili okiennych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

NIP: 7811830940

Adres www: http://www.iwnirz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"