Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania kwasu renowego (VII)

Sposób otrzymywania kwasu renowego (VII)

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób dotyczy otrzymywania kwasu renowego(VII) z roztworów zawierających renian(VII) amonu, znajdującego zastosowanie do produkcji organicznych i nieorganicznych związków renu w przemyśle chemicznym. W sposobie tym, początkowy roztwór, którym jest wodny roztwór zawierający renian(VII) amonu, o stężeniu amonu do 3,0 g/dm3, przepuszcza się przez złoże jonitu w postaci silnie kwaśnej żywicy kationowymiennej, korzystnie żywicy w formie wodorowej, kontaktując roztwór renianu(VII) amonu z jonitem przez 15-45 minut. Otrzymaną pierwszą część wycieku z jonitu w postaci roztworu kwasu renowego(VII) zatęża się przez odparowanie pod zmniejszonym ciśnieniem, natomiast drugą część wycieku z jonitu będącą mieszaniną kwasu renowego(VII) i renianu(VII) amonu korzystnie zawraca się do początkowego roztworu. Złoże jonitu nasycone amonem najpierw przemywa się wodą, a wyciek z tego przemywania korzystnie zawraca się do sporządzania początkowego roztworu, następnie złoże jonitu przemywa się roztworem kwasu azotowego(V) o stężeniu 5-65% i ponownie przemywa się go wodą, uzyskując zregenerowane złoże jonitu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki wykorzystaniu w sposobie złoża jonitu w postaci silnie kwaśnej żywicy kationowymiennej, korzystnie w formie wodorowej i postępowaniu według wynalazku, wyeliminowano straty renu, pozwalając jednocześnie na otrzymywanie w temperaturze otoczenia kwasu renowego(VII) wysokiej czystości.

Zastosowanie rynkowe

Do otrzymywania kwasu renowego(VII) z roztworów zawierających renian(VII) amonu, z wykorzystaniem wymiany jonowej, znajdującego zastosowanie do produkcji organicznych i nieorganicznych związków renu w przemyśle chemicznym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"