Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania nowych bicyklicznych iminocukrów

Sposób otrzymywania nowych bicyklicznych iminocukrów

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Metoda wytwarzania nowych, bicyklicznych iminocukrów o potencjalnej czynności biologicznej jako inhibitory glikozydaz.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. zastosowanie jako chiralnego surowca, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, łatwo dostępnej, taniej D-rybozy; 2. synteza nowych bicyklicznych iminocukrów, posiadających w swej strukturze czwartorzędowy atom węgla, trudnych do otrzymania na innej drodze syntezy; 3. otrzymywanie nowych związków wykazujących podobieństwo strukturalne do znanych inhibitorów glikozydaz, a więc również posiadających potencjalne właściwości jako inhibitory enzymów z tej grupy.

Zastosowanie rynkowe

Nowe związki, których synteza jest możliwa dzięki opracowanej metodyce, są potencjalnymi inhibitorami glikozydaz, posiadającymi podobieństwo strukturalne do znanych związków wykazujących właściwości inhibitujące. W przypadku wykazywania odpowiednich właściwości jako inhibitorów otrzymane związki mogą znaleźć zastosowanie jako składniki preparatów leczniczych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"