Baza technologii


Logo wpisu Sposób podawania aerozolu przez pneumatyczny aparat inhalacyjny i pneumatyczny aparat inhalacyjny

Sposób podawania aerozolu przez pneumatyczny aparat inhalacyjny i pneumatyczny aparat inhalacyjny

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest metoda podawania aerozolu przez pneumatyczny aparat inhalacyjny i pneumatyczny aparat inhalacyjny, służący do inhalacji dolnych i górnych dróg oddechowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą wynalazku jest fakt, że wytwarzanie aerozolu jest synchronizowane wdechem pacjenta. Inhalator wytwarza aerozol wyłącznie w pierwszej fazie wdechu pacjenta tak, aby cały wytworzony aerozol dostał się do dróg oddechowych pacjenta w czasie wdechu. Mocną stroną wynalazku jest również lepsza depozycja lekarstwa w drogach oddechowych pacjenta oraz bardziej oszczędne wykorzystanie lekarstwa w terapii. Sposób podawania aerozolu według wynalazku przez pneumatyczny aparat inhalacyjny polega na tym, że wykrywa się wdech pacjenta, następnie otwiera się zawór umożliwiający przepływ powietrza od źródła sprężonego powietrza do głowicy nebulizującej, przez którą pacjent wykonuje pełne cykle oddechowe. Po wykonaniu każdego pełnego cyklu oddechowego oblicza się właściwy czas podawania aerozolu pacjentowi w kolejnym cyklu oddechowym na podstawie wcześniej wykonanych cykli oddechowych. Właściwy czas podawania aerozolu jest krótszy od czasu wdechu pacjenta na tyle, aby maksymalnie duża objętość aerozolu dotarła jak najgłębiej do właściwego miejsca depozycji i zdążyła się tam zdeponować przed fazą wydechu.

Zastosowanie rynkowe

Inhalatory medyczne.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"