Baza technologii


Logo wpisu Sposób przedłużania trwałości malin w warunkach nie chłodniczych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Sposób przedłużania trwałości malin w warunkach nie chłodniczych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Agnieszka Kawka

Opis technologii / usługi

Sposób przedłużania trwałości malin w warunkach nie chłodniczych z wykorzystaniem atmosfery ozonowej zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że przed upływem 2 godzin od zbioru maliny umieszcza się w atmosferze mieszaniny powietrza i ozonu o zadanym stężeniu na określony czas. Urządzenie do realizacji tego sposobu stanowi zespół komór szczelnie oddzielonych od siebie i otoczenia, połączonych z generatorem ozonu. System ten pozwala na napełnienie każdej komory owocami w krótkim czasie i następnie szybko i na długi czas je zabezpieczyć. Łatwy dostęp do komór pozwala na planowanie logistyki transportu. Poza tym z uwagi na niewielki koszt wykonania urządzenia, może być ono stosowane przy niewielkich nakładach inwestycyjnych również na małoobszarowych plantacjach malin.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowana procedura pozwala na przedłużenie czasu przechowywania owocu maliny nawet do 4 dni od momentu rozpoczęcia zbioru. Dzięki detoksykującym właściwościom ozonu zabezpieczono owoce przed rozwojem szkodliwej mikroflory oraz wstrzymano procesy rozwoju porażenia pleśnią.

Zastosowanie rynkowe

Opisany sposób wraz z urządzeniem znajdzie zastosowanie w na plantacjach malin, gdzie owoce przetrzymywane za długo pleśnieją, puszczają sok, brunatnieją, co wyklucza je z dalszego użycia i generuje wysokie straty. Sposób zgodny z wynalazkiem pozwala na przedłużenie czasu przechowywania owocu maliny nawet do 4 dni od momentu rozpoczęcia zbioru.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"