Baza technologii


Logo wpisu Sposób sanitaryzacji oraz obniżania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym w procesie suszenia oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

Sposób sanitaryzacji oraz obniżania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym w procesie suszenia oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

Agnieszka Kawka

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób sanitaryzacji oraz obniżenia pozostałości pestycydów w materiale roślinnym w procesie suszenia z wykorzystaniem atmosfery ozonowej polegający na suszeniu w określonej temperaturze w obiegu zamkniętym czynnika suszącego przez pewien czas, a następnie otwarciu tego obiegu. Urządzenie do realizacji wyżej przedstawionego sposobu zawiera komorę z osprzętem pomiarowym, pompę powietrza, nagrzewnicę oraz rurociąg. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w pojemnik.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie sposobu wg wynalazku pozwala uzyskać oczyszczony susz o obniżonej pozostałości pestycydów oraz o możliwie najwyższej jakości mikrobiologicznej i sensorycznej. W produkcie końcowym nie stwierdza się strat związków biologicznie aktywnych jak również negatywnych zmian organoleptycznych. Dzięki zastosowaniu w pierwszym etapie suszenia zamkniętego obiegu czynnika suszącego uzyskano istotne ograniczenie zapotrzebowania na ozon, co jest możliwe dzięki nowemu rozwiązaniu urządzenia do prowadzenia suszenia.

Zastosowanie rynkowe

Jakość mikrobiologiczna materiału roślinnego to ważny czynnik, który nie tylko wpływa na jakość surowca ale często stanowi o jego przydatności do spożycia. Zanieczyszczenie drobnoustrojami owoców czy ziół zarówno świeżych, jak i utrwalonych, może być przyczyną ich zepsucia, zmian cech sensorycznych oraz stanowić zagrożenie zdrowotne, z uwagi na możliwość występowania mikroflory patogennej i mikotoksyn. Chemikalia, materiały radioaktywne czy też czynniki biologiczne zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi poprzez bezpośredni kontakt czy używane sprzęty, dlatego tak ważna jest sanitaryzacja suszonego materiału roślinnego. Sposób znajdzie zastosowanie w suszarniach przy plantacjach ziół czy owoców, takich jak porzeczki.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"