Baza technologii


Logo wpisu Sposób sterowania posuwem elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej i elektroniczny regulator posuwu elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej

Sposób sterowania posuwem elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej i elektroniczny regulator posuwu elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób sterowania posuwem elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej i elektroniczny regulator posuwu elektrody w obrabiarce elektroerozyjnej. Sposób sterowania według wynalazku oparty jest na wykorzystaniu w torze sygnałowym napięcia pomiędzy elektrodą, a materiałem obrabianym. Przy czym jego istota polega na stosowaniu sygnału sterującego w postaci ograniczonego z obydwóch stron na zadanych poziomach napięcia proporcjonalnego do występującego w szczelinie pomiędzy elektrodą, a materiałem obrabianym, które po zsumowaniu algebraicznym z napięciem zadanym regulacji jest przetwarzane na długość impulsu. Regulator według wynalazku zawiera filtr sygnału i układ sumujący, a jego istota polega na tym, że ma na wejściu połączony z filtrem dwupoziomowy ogranicznik napięcia, a na wyjściu układu sumującego ma konwerter napięcia stałego na długość impulsu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania jest zwiększenie precyzji sygnału sterującego charakteryzującego szczelinę pomiędzy elektrodą, a materiałem obrabianym i dokładne przetworzenie go, celem łatwego wykorzystania do sterowania napędem elektrody. Przybliża to możliwość otrzymywania podczas obróbki stabilnej szczeliny pomiędzy elektrodą, a materiałem obrabianym i w wyniku tego korzystnych ekstremów uzyskiwanych wskaźników technologicznych obróbki. Generowany przez elektroniczny regulator sygnał w postaci długości impulsu może być również z powodzeniem stosowany do sterowania wzmacniacza elektrohydraulicznego, w przypadku stosowania w obrabiarce elektroerozyjnej napędu elektrody z siłownikiem hydraulicznym.

Zastosowanie rynkowe

Technologia znajduje zastosowanie przy projektach, które w sposób szczególny wymagają kształtowania metali trudno obrabialnych, wykonywania przedmiotów o skomplikowanych kształtach (matryce, stemple), obróbki otworów, precyzyjnej obróbki systemów elektromechanicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"