Baza technologii


Logo wpisu Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

Agnieszka Kawka

Opis technologii

Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: kolektora słonecznego wymiennika ciepła wraz z wężownicą sterowanej pompy obiegowej przewodów zimnej i ciepłej wody czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze zbiornika.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Zastosowanie rynkowe

Sposób sterowania reżimem temperaturowym wg wynalazku dotyczy instalacji solarnych służących do podgrzewania wody i podwyższana wydajności instalacji poprzez wydłużenie czasu wymiany cieła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany cipeła.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"