Baza technologii


Logo wpisu Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody

Agnieszka Kawka

Opis technologii / usługi

Celem wynalazku jest podwyższenie wydajności instalacji solarnej poprzez wydłużenie czasu wymiany ciepła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany ciepła. Układ zapewniający skuteczny sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody użytkowej składa się z: kolektora słonecznego wymiennika ciepła wraz z wężownicą sterowanej pompy obiegowej przewodów zimnej i ciepłej wody czujnika temperatury cieczy roboczej w kolektorze zbiornika.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Układ włącza pompę obiegową przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio wyższej niż temperatura wody w zasobniku i wyłącza ją przy temperaturze cieczy roboczej odpowiednio niższej niż temperatura wody w tym zasobniku. Stosując wynalazek w czterogodzinnym okresie pracy osiągnięto sprawność układu o 1/5 wyższą od najlepszej dotychczas zanotowanej dla badanej instalacji.

Zastosowanie rynkowe

Sposób sterowania reżimem temperaturowym wg wynalazku dotyczy instalacji solarnych służących do podgrzewania wody i podwyższana wydajności instalacji poprzez wydłużenie czasu wymiany cieła w zasobniku wody i zabezpieczenie procesu izochorycznego podczas wymiany cipeła.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"