Baza technologii


Logo wpisu Sposób wykrywania endotoksyn w roztworze

Sposób wykrywania endotoksyn w roztworze

Centrum Transferu Technologii IITD Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób nadający się do wykrywania obecności różnych badanych substancji, na przykład endotoksyn w różnych środowiskach, przykładowo w ciekłych próbkach. Może on posłużyć do: wykrywania zanieczyszczeń mikrobiologicznych środowiska, wykrywania lub określania stężenia badanych substancji. Wykrywanie lub określanie stężenia odbywa się poprzez analizę częstotliwości rezonansowej elementu testowego oraz amplitudy rezonansu (tzw. dobroci rezonatora). Sposób pomiaru według wynalazku bazuje na zjawisku częstotliwości rezonansowej, której po-miar wykorzystano do określenia zmiany masy na powierzchni elementu rezonansowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą technologii jest prostota rozwiązania, oferująca niskie koszty produkcji, możliwość bardzo ścisłego dopasowania charakterystyki czujnika do konkretnych toksyn.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenia lub zestawy testowe zawierające rezonansowy element testowy znajdują zastosowanie w: przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym, medycynie, rolnictwie, różnego rodzaju urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych (HVAC).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii IITD Sp. z o.o.

NIP: 8992754685

Adres www: http://www.cttiitd.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"