Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania środka biobójczego

Sposób wytwarzania środka biobójczego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania środka biobójczego zawierającego związki miedzi i materiał węglowy, znamienny tym, że do jego wytworzenia stosuje się chitynę lub jej pochodne, które są impregnowane wodnym roztworem azotanu(V) miedzi(II), a następnie karbonizowane w piecu rurowym, w atmosferze beztlenowej i w temperaturze do 1000 oC..Zkarbonizowany materiał węglowy poddaje się anodowemu utlenianiu elektrochemicznemu w 1M roztworze elektrolitu KCl, KNO3, NaCl, NaClO4, lub LiClO4 przy użyciu napięcia elektrycznego o wartości w zakresie od 1,0 do 3,0V, które jest utrzymywane w czasie od 15 do 100 minut. Nowe materiały węglowe, jak również kompozyty polimerowewytwarzane z ich udziałem wykazują dużą aktywność biobójczą. Aktywność ta została wykazana w badaniach mikrobiologicznych wobec wybranych szczepów bakterii gram-dodatnich (Staphylococcusaureus) i gram-ujemnych (Escherichia coli), oraz grzybów (Rhizopusnigricans).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- miedź zamiast srebra - niewielka ilość czynnika aktywnego (miedź) w masie produktu jest zaledwie 3% materiału węglowego ze środkiem biobójczym, w którym środek biobójczy stanowi mniej niż 10% - równomierna dyspersja materiału biobójczego w produkcie końcowym, - działa zarówno na bakterie jak i na pleśniowe grzyby mikroskopowe, - eliminuje florę bakteryjną i pleśnie prawie całkowicie - nie eliminuje biodegradowalności opakowań

Zastosowanie rynkowe

- opakowania (dzieła sztuki, wyposażenie medyczne, etc.) Pozostałe potencjalne zastosowania będą ewentualnie możliwe po uzyskaniu atestów dopuszczalności.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

NIP: 8790177291

Adres www: www.umk.pl , http://www.umk.pl/dla-biznesu/, http://www.chem.umk.pl/pages-pl/tematy-badawcze.html , http://www.pai.chem.umk.pl/gospodarka.html

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"