Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania alkoholu etylowego wraz z biogazem, jako jeden wspólny proces technologiczny z zastosowaniem biomasy, którą jest w minimum 70%-ach burak cukrowy i/lub burak pastewny i/lub liście buraków i/lub produkty pochodne  z buraków.

Sposób wytwarzania alkoholu etylowego wraz z biogazem, jako jeden wspólny proces technologiczny z zastosowaniem biomasy, którą jest w minimum 70%-ach burak cukrowy i/lub burak pastewny i/lub liście buraków i/lub produkty pochodne z buraków.

P.W. Agro Energia Andrzej Tomsia

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy sposobu produkcji alkoholu etylowego i bioetanolu w taki sposób, by uzyskać jak najniższy koszt jego produkcji. Produkcja alkoholu etylowego odbywa się w symbiozie z odpowiedniej konstrukcji biogazownią. Skupuje się buraki cukrowe z których produkuje się pulpę. Magazynuje się ją w zbiornikach. Z pulpy produkuje się alkohol etylowy oraz biogaz. Jeżeli burak stanowi 100% biomasy skupionej dla produkcji alkoholu etylowego i biogazu, to po jego skupie, można zakład zamknąć na rok i do produkcji nie potrzeba już żadnej biomasy, żadnej energii i dostaw wody z zewnątrz. Produkcja jest samowystarczalna. Wielkość produkcji alkoholu etylowego oraz moc silnika/silników gazowych w biogazowni dobrane są w taki sposób, że silnik/silniki gazowe zapewniają do 100% pary technologicznej i do 100% gorącej wody do produkcji alkoholu etylowego. W konsekwencji produkcja alkoholu etylowego odbywa się przy udziale do 100% energii ze źródeł odnawialnych. ​Optymalna wielkość produkcji to od 5,5 mln litrów alkoholu etylowego do 22 mln litrów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nowym rozwiązaniem technologicznym jest produkcja alkoholu etylowego przez cały rok bezpośrednio z buraków cukrowych bez konieczności produkcji energii z innych zewnętrznych źródeł i bez dostaw wody z zewnątrz. Przewaga tej technologii polega na tym, że: Koszt produkcji alkoholu etylowego wynosi 1,64 zł za litr. Energia potrzebna do produkcji alkoholu etylowego jest bioenergią odpadową, wytworzoną w biogazowni. Koszt produkcji 1 MWh w biogazowni wynosi 336 zł. Burak daje największą produkcję alkoholu etylowego z hektara uprawy bo 7700 litrów. Kukurydza daje 3360 litrów, a trzcina cukrowa 4200 litrów z hektara uprawy. Burak cukrowy, to jeden z najtańszych surowców do produkcji alkoholu etylowego w świecie. Z 1 tony produkuje się 110 litrów alkoholu etylowego. Gdy 1 tona buraków kosztuje 140 zł, koszt surowca do produkcji 1 litra bioetanolu wynosi 1,27 zł. W przypadku kukurydzy koszt ten wynosi 1,56 zł. Produkcja alkoholu etylowego według tej technologii spełnia kryterium zrównoważonego rozwoju tak, jak dla biokomponentów II generacji. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie 90%. Takiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych nie daje żadna produkcja bioenergii z surowców rolniczych w świecie. Produkcja daje 71 MW bioenergii brutto z hektara uprawy i 64 MW bioenergii netto. Zysk z produkcji spłaca koszt realizacji inwestycji w 6 lat bez dotacji unijnej i w 3 lata po jej otrzymaniu. Produkcja pozbawiona jest wszelkiego ryzyka.

Zastosowanie rynkowe

Zgodnie z Dyrektywą Unijną i naszymi aktami prawa, producenci paliw płynnych muszą stosować biokomponenty do produkcji paliw ciekłych. Bioetanol jest biokomponentem. Zgodnie z ustalonymi przez Radę Ministrów narodowymi celami wskaźnikowymi, obecnie zużywa się około 250 mln litrów bioetanolu. Krajowa produkcja to 200 mln litrów. Pozostałą ilość rafinerie kupują z importu. Za 4 lata zabraknie 150 mln litrów rodzimej produkcji, gdyż udział biokomponentów w paliwach ciekłych musi się zwiększyć o 35% w stosunku do obecnego zapotrzebowania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: P.W. Agro Energia Andrzej Tomsia

NIP: 6420026498

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"