Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania amidu kwasu L-mlekowego i 4-aminofenolu

Sposób wytwarzania amidu kwasu L-mlekowego i 4-aminofenolu

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Znana jest metoda otrzymywania amidu kwasu mlekowego i 4-aminofenolu w wyniku reakcji 4-jodofenolu z amidem kwasu mlekowego prowadzonej we wrzeniu w DMF wobec jodku miedzi(I) i węglanu cezu z wydajnością 71%. Opycznie czynne amidy kwasu L-mlekowego i $-aminofenolu były także otrzymywane w wyniku reakcji 4-jodofenolu z amidem kwasu L-mlekowego w DMF w 65°C przez 2 h wobec Cul i Cs2CO3. Niestety stosowanie jako rozpuszczalnika DMF znacząco podnosi koszt wytowrzenia amidu. Również obecność jonów Cu i Cs może być nieporządana z punktu widzenia dalszych zastosowań.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Znany sposób otrzymywania amidu kwasu mlekowego 4-aminofenolu przebiega w wysokiej temperaturze. W takich warunkach następuje samoistna kondensacja kwasu mlekowego w wyniku której powstaje poli(kwas mlekowy), co jest istotnym problemem znanej metody. Ponadto konieczne jest usunięcie ze środowiska po reakcji katalizatora miedziowego( Cul) oraz węglanu cezu (Cs2Co3), jak również wysokowrzącego rozpuszczalnika. Stosowany w reakcji substrat,4 –jodofenol jest kosztowny. Są to bardzo istotne niedogodności znanego procesu. Wynalazek rozwiązuje wszystkie te problemy.

Zastosowanie rynkowe

Amid kwasu mlekowego i 4-aminofenolu jest związkiem o bardzo dużym potencjale aplikacyjnym. Ze względu na obecność wolnej grupy hydroksylowej oraz grupy fenolowej może znaleźć zastosowanie jako ligand w syntezie katalizatorów lub jako inicjator polimeryzacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"