Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury

Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Prezentowane rozwiązanie dotyczy sposobu wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonu asfaltowego w obniżonej temperaturze w technologii asfaltu spienionego, przeznaczonej na warstwę wiążącą nawierzchni drogowej. Lepiszcze przed procesem spieniania dodatkiem niewielkiej ilości wody modyfikowane jest woskiem syntetycznym FischeraTropscha (F-T) w ilości od 2,0% do 3,5% (m/m), co pozwala uzyskać parametry fizykomechaniczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wysokim poziomie. Beton asfaltowy z asfaltem spienionym modyfikowanym woskiem F-T charakteryzuje się większą odpornością na oddziaływanie wody oraz na powstawanie deformacji trwałych (kolein) w porównaniu do mieszanki wytwarzanej w sposób tradycyjny (metodą „na gorąco”). Opracowana technologia pozwala na obniżenie temperatury technologicznej wytwarzania betonu asfaltowego o 50% oraz temperatury wbudowania i zagęszczania z 140-100°C do 60-80°C. Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanek betonu asfaltowego w technologii asfaltu spienionego pozwala uzyskać również korzyści środowiskowe, z uwagi na znaczącą redukcję temperatur technologicznych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

zmniejszenie intensywności procesu starzenia asfaltu i mieszanki mineralno-asfaltowej z uwagi na ograniczenie temperatury w procesie wytwarzania; stosowanie modyfikatora w postaci wosku syntetycznego F-T wpływa na poprawę parametrów fizykomechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowej; obniżenie emisji szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych; zmniejszenie zużycia energii poświęcanej na podgrzanie głównych materiałów składowych mieszanki, tj. kruszywa i asfaltu, a tym samym redukcja kosztów; skrócenie czasu stygnięcia mieszanki do poziomu, w którym można wprowadzić ruch; poprawa warunków pracy przy wytwarzaniu, transporcie i układaniu mieszanki mineralnoasfaltowej; zmniejszenie uciążliwości wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w pobliżu terenów zamieszkanych;

Zastosowanie rynkowe

Technologia znajdzie zastosowanie w budownictwie drogowym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"