Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania katalizatora na bazie 2-etyloheksanianu Sn(II)

Sposób wytwarzania katalizatora na bazie 2-etyloheksanianu Sn(II)

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

2-Etyloheksanian Sn(II) jest szeroko stosowanym katalizatorem procesów polimeryzacji, w szczególności - syntezy polilaktydu - biodegradowalnej żywicy do wielokierunkowych zastosowań. Badając mechanizm wytwarzania katalizatora w reakcji SnO z kwasem 2-etyloheksanowym i właściwości katalityczne produktów, autorzy zgłoszenia ustalili, że ciekły produkt o małej lepkości wykazuje nieoczekiwanie wysoką aktywność katalityczną w procesie polimeryzacji laktydu, wyższą niż 2-etyloheksanian Sn(II) o wysokiej czystości i dużej lepkości, otrzymywany znanymi metodami. 2‑Etyloheksanian Sn(II), według autorów wynalazku, wykazuje tendencję do tworzenia układów zasocjowanych, w których cząsteczki „wewnętrzne” mają ograniczoną rolę w katalizowaniu procesu polimeryzacji. Obserwowanym efektem wzrostu stopnia asocjacji czasteczek 2-etyloheksanianu Sn(II) jest wzrost lepkości katalizatora. Istotą wynalazku jest oryginalna metoda wytwarzania z dobrą wydajnością katalizatora o małej lepkości (lepkość dyn. < 1000 cP), o dużej zawartosci Sn(II), cechujacego się wysoką aktywnością katalityczną.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Zalety produktu: - preparat ciekły o małej lepkości o wysokiej aktywności katalitycznej, - katalizator łatwy do dozowania, mieszania z reagentami w procesie polimeryzacji. 2. Zalety technologii: - oryginalna, wysoko wydajna, prosta do wdrożenia i realizacji w skali technicznej, - wysoki stopień wykorzystania pojemności roboczej reaktora syntezy, - wyeliminowanie żmudnej energochłonnej operacji wydestylowywania wysokowrzącego kwasu 2‑etyloheksanowego, - znaczne zwiekszenie szybkość klarowania mieszaniny poreakcyjnej o małej lepkości, bez potrzeby rozcieńczania jej rozpuszczalnikiem, - niskoodpadowa. Jedyny odpad - odfiltrowany/przemyty toluenem nieprzereagowany SnO nadaje się jeszcze do zastosowania w powtórnej syntezie. - dysponuje doswiadczeniem w produkcji 2-etyloheksanianu Sn(II) w przeszłosci oraz nowoosiągnietą wiedzą o unikalnym mechaniźmie syntezy i działania katalizatora.

Zastosowanie rynkowe

Katalizator na bazie 2-etyloheksanianu Sn(II) może być stosowany w różnych procesach polimeryzacji, a szczególnie w przyszłej "polskiej" produkcji żywic biodegradowalnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"