Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania kwasów diacylowinowych (przez hydrolizę bezwodników i krystalizacę kwasów)

Sposób wytwarzania kwasów diacylowinowych (przez hydrolizę bezwodników i krystalizacę kwasów)

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Istotą technologii otrzymywania kwasów diacylowinowych (KDAcW) jest zastosowanie na etapach hydrolizy bezwodnika i krystalizacji kwasu diacylowinowego środka pomocniczego emulgująco– dyspersyjnego, który minimalizuje procesy uboczne hydrolizy i pozwala otrzymać produkty przez krystalizację z wody, z układów emulsji (woda - olej) lub zawiesiny tych kwasów w wodzie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wykluczenie lub minimalizacja produktów ubocznych, zastosowanie zarówno do hydrolizy, jak i krystalizacji w emulsji i w zawiesinie, możliwość sterowania wielkością granulek i utrzymania zawiesiny w procesie krystalizacji, gwarancja otrzymania produktu wymaganej postaci z wysoką wydajnością, o jakości zgodnej z wymaganiami technicznymi, produkty są znane i stosowane, LPT jest producentem kwalifikowanym monohydratu kwasu dibenzoilo-L-winowego.

Zastosowanie rynkowe

Kwasy diacylowinowe należą do najczęściej stosowanych środków pomocniczych w przemyśle farmaceutycznym, służą do rozdzielania mieszanin racemicznych, podczas produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Na podstawie badań literaturowych stwierdzono, że mogą być stosowane do produkcji 22 API. Z badań rynkowych wynika, że światowa wielkość produkcji 11 API wynosi (44–2100 ton/rok) i ma tendencję rosnącą.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"